หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนออนไลน์
 
ห้องเรียนเฉพาะกิจ

+
Bullied อันธพาลในองค์กร
  [ e-document_Bullied ]
 
ห้องเรียน ปวส.

+
(30001-2003) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ V.2 (2022)
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน [ ตารางวิเคราะห์คริปโต ] [ ตลาดคริปโต กลต.รับรอง ]
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  [ วิธีสมัคร Bitkub ] [ วิธีสมัคร Binance ] [ วิธีสมัคร SatangPro ]
  +พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่เพิ่มเติม
  +พรบ.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
  +พรบ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
  +พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่เพิ่มเติม
  +พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  +พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

+
(30204-2102) สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  คู่มือ > [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Audition ] [ Video Studio ]
  Download > [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Audition ] [ Video Studio ]

+
(30204-2006) การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

+
(30204-2101) ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
 
ห้องเรียน ปวช.
 

+
(20204-2002) คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  [ คู่มือสร้างUSB_boot_Windows10 ] [ คู่มือติดตั้งWindows10 ]
  [ คู่มือประกอบคอม ] [ แผนภาพพอร์ตเชื่อมต่องานคอมพิวเตอร์ ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

+
(20204-2008) การสร้างเว็บไซต์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
  คู่มือ > [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Deaweaver ]
  Download > [ Photoshop CS6 ] [ Deaweaver CS3 ] [ AnyDesk ]
  [ WS_FTP Pro ] [ Joomla ] [ Wordpress ] [ Xampp ]
สร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver ทำ Windows 10 ให้เป็น Web Server
ตั้งค่า FTP เชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ การควบคุมเครื่องระยะไกลด้วย AnyDesk
ตอน 1 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver
ตอน 2 การสร้างหน้าเว็บต้นแบบ (Template)
ตอน3 การสร้างเว็บด้วยต้นแบบ (Template)
ตอน 4 การสร้าง Link