หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนออนไลน์
 
ห้องเรียนเฉพาะกิจ

  [ กยศ.กับดักหนี้ของคนอยากเรียน ]
  [ ถูกบูลลี่ต้องทำยังไง ] [ 5ลักษณะที่ทำงานToxic ] [ คอมพิวเตอร์ธุรกิจคืออะไร ]
 
ห้องเรียน ปวส.

+
(30001-2003) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (Oringinal)
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  +พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่เพิ่มเติม
  +พรบ.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
  +พรบ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
  +พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่เพิ่มเติม
  +พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  +พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

+
(30204-2102) สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Audition ] [ Video Studio ]

+
(30204-2006) การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

+
(30204-2101) ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เปิดร้านออนไลน์)
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
  คู่มือ [ Lazada Seller ] [ KrungthaiNext ] [ SCB easy ]
สมัครบัญชีร้านค้าออนไลน์ LAZ วิธียืนยันตัวตน/บัญชีธนาคาร ร้านค้าออนไลน์ LAZ
วิธีตั้งชื่อร้าน/ใส่โลโก้ร้านค้า ใน LAZ ตั้งชื่อร้านค้าออนไลน์ให้น่าจดจำ
วิธีลงรายการสินค้าใน LAZ วิธีลงขายสินค้าใน LAS #2
วิธีตกแต่งร้านค้าออนไลน์ ใน LAZ ขั้นตอนลงรายการสินค้าในร้านค้าออนไลน์ LAZ
คำนวณค่าขนส่งใน LAZ วิธีจัดการออเดอร์ร้านค้าใน LAZ
วิธีแพคของส่งเมื่อมีออเดอร์ใน LAZ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์
ขายอะไรดี วิธีเริ่มต้นธุรกิจ ทำ Tiktok เพิ่มยอดขายออนไลน์
 
ห้องเรียน ปวช.

+
(20204-2008) การสร้างเว็บไซต์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  [ Photoshop CS6 ] [ Deaweaver CS6 ] [ Xampp ]
  [ Joomla ] [ Wordpress ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
 
ออกแบบเว็บเกมออนไลน์ด้วย Photoshop สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver
ออกแบบหน้าแบนเนอร์เว็บไซต์ด้วย Photoshop สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 2020

+
(20204-2007) โปรแกรมกราฟิก
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
  คู่มือ [ Adobe Photoshop ][ SketchUp ]
  Download [ Adobe Photoshop ][ SketchUp 2018 ]
เครื่องมือใน Adobe Photoshop จัดการ Layers ใน Adobe Photoshop
รีเซ็ตและตั้งค่าเริ่มต้น Adobe Photoshop เครื่องมือพื้นฐานใน Adobe Photoshop
การสร้างข้อความใน Adobe Photoshop แก้ไขสระภาษาไทยจม-ลอยใน Adobe Photoshop
ตัดต่อรูปภาพด้วย Adobe Photoshop ตัดต่อรูปสมัครงานด้วย Adobe Photoshop
สร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วย Adobe Photoshop เทคนิคทำอินโฟนกราฟิกด้วย Adobe Photoshop
ออกแบบป้ายไวนิลด้วย Adobe Photoshop เทคนิคทำป้ายไวนิลด้วย Adobe Photoshop
เครื่องมือในโปรแกรม SketchUp 2018 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน 1
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน 2 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน 3
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน4 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน5
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน6 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน7
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน8 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน9
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน10 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน11
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน12 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน13
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน14 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน15
 

+
(20204-2008) การสร้างเว็บไซต์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  [ Photoshop CS6 ] [ Deaweaver CS6 ] [ Xampp ]
  [ Joomla ] [ Wordpress ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]