หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนออนไลน์
 
ห้องเรียนเฉพาะกิจ

  [ กยศ.กับดักหนี้ของคนอยากเรียน ]
  [ ถูกบูลลี่ต้องทำยังไง ] [ 5ลักษณะที่ทำงานToxic ] [ คอมพิวเตอร์ธุรกิจคืออะไร ]
 
ห้องเรียน ปวส.

+
(30001-2003) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (Oringinal)
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  +ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (กลต.)
  +พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่เพิ่มเติม
  +พรบ.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
  +พรบ.สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
  +พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่เพิ่มเติม
  +พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
  +พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

+
(30204-2102) สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ Storyboard ]
  [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Audition ] [ Video Studio ] [ AdobePremiere ]
  [ Adobe Photoshop ] [ Adobe Audition ] [ Video Studio ]
การสร้างภาพกราฟิก Banner ด้วย PS

ออกแบบภาพโฆษณาด้วย PS

การสร้าง Infographic ด้วย PS ออกแบบ Infographic ด้วย PS
การสร้างช่อง Youtube ถ่ายคลิปลง Youtube
การสร้างช่อง TikTok การโพสคลิป TikTok
การสร้างเพจเฟสบุค การสร้างเพจเฟสบุคสร้างรายได้
การถ่ายวีดีโอด้วยตนเอง ตัดต่อวีดีโอด้วย Corel Video Studio
การตัดต่อคลิปวีดีโอด้วย Corel Video Studio แทรกเสียงพูด ซาวด์ดนตรีในวีดีโอ
การตัดต่อเสียงด้วย Adobe Audition CS6 บันทึกเสียง อัดเสียงในคอมด้วย Adobe Audition

+
(30204-2101) ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ original
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
 

ห้องเรียน ปวช.

+
(20204-2008) การสร้างเว็บไซต์
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  [ Photoshop CS6 ] [ Deaweaver CS6 ] [ Xampp ]
  [ Joomla ] [ Wordpress ]
 

สร้างเว็บไซต์ด้วย google site [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

1.การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 2.การสร้างหน้าเว็บต้นแบบ (Make Template)
 
3. การสร้างเว็บด้วยต้นแบบ (Template Use) 4. การสร้าง Link
สร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver สร้างเว็บด้วยภาษา HTML
ตั้งค่า Windows 10 ให้เป็น Web server การควบคุมเครื่องระยะไกล Remote Server
การอัพโหลด/ดาวน์โหลด เว็บไซต์ด้วย WS_FTP การอัพโหลด/ดาวน์โหลดเว็บไซต์ด้วย FillZilla
สร้างเว็บด้วย Google Site ต้นจนจบ สร้างเว็บด้วย Google Site
สร้างเว็บด้วย Dreamweaver 2020 เรียนภาษา Java เริ่มต้น
ติว Java Script ติวภาษา Python