หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ห้องเรียนออนไลน์
 
ห้องเรียนเฉพาะกิจ

  [ กยศ.กับดักหนี้ของคนอยากเรียน ]
  [ ถูกบูลลี่ต้องทำยังไง ] [ 5ลักษณะที่ทำงานToxic ] [ คอมพิวเตอร์ธุรกิจคืออะไร ]
 
ห้องเรียน ปวส.

+
(30204-2006) การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

+
(30204-2007) เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  [ ติดตั้ง CentOS Linux8 ] [ ติดตั้ง CentOS Linux6 ] [ Confix IP Window10 ]
วิธีเข้าหัว LAN RJ-45 CAT-5e วิธีเข้าหัว LAN RJ-45 CAT-6
วิธีตั้งค่า Wireless Access Point วิธีตั้งค่า Access Point (TP-Link)
วิธีตั้งค่า/ติดตั้ง Router (TP-Link) การติดตั้งเครือข่ายภายในบ้าน
การสร้าง Web Server ด้วย Windows 10 สร้าง Web Server ด้วย Windows 10
ตั้งค่า FTP Server บน Windows 10/11 ตั้งค่า FTP Web Server บน Windows 10
ติดตั้ง Sever ด้วย Windows 10 ตั้งค่า IP Address Network

+
(31910-2003) วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน+ใบงาน
  ebook [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
  [ Sheet1 ] [ Sheet2 ] [ Sheet3 ] [ Sheet4 ] [ Sheet5 ] [ Sheet6 ]
;
การใช้ Microsoft Visio 1 การใช้ Microsoft Visio 2
การใช้ Microsoft Visio 3 เขียนผังงานด้วย Microsoft Visio
เขียน Flowchart ด้วย MS Visio เขียน Flowchart ด้วย Visio
เขียน Data Flow Diagram ด้วย Visio การใช้ Visible Analyst
ออกแบบ Network Diagram ด้วย Visio การเขียผังงาน
 

ห้องเรียน ปวช.

+
(20204-2002) คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  [ คู่มือสร้างUSB_boot_Windows10 ] [ คู่มือติดตั้งWindows10 ]
  [ คู่มือประกอบคอม ] [ แผนภาพพอร์ตเชื่อมต่องานคอมพิวเตอร์ ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ/หน่วยบันทึกข้อมูล
การทำงานของ CPU การทำงานของ RAM
ChipSet คืออะไร การทำงานของ Power Supply
รู้จักกับ Monitor หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
การทำงานของ M.2 NVMe SSD การทำงานของ BIOS,CMOS,UEFI

+
(20204-2007) โปรแกรมกราฟิก
  คำอธิบายและเกณฑ์ประเมิน
  หน่วยการเรียน [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
  ใบงานและโครงงาน [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
  คู่มือ [ Adobe Photoshop ][ SketchUp ]
  Download [ Adobe Photoshop ][ SketchUp 2018 ]
เครื่องมือใน Adobe Photoshop จัดการ Layers ใน Adobe Photoshop
รีเซ็ตและตั้งค่าเริ่มต้น Adobe Photoshop เครื่องมือพื้นฐานใน Adobe Photoshop
การสร้างข้อความใน Adobe Photoshop แก้ไขสระภาษาไทยจม-ลอยใน Adobe Photoshop
ตัดต่อรูปภาพด้วย Adobe Photoshop ตัดต่อรูปสมัครงานด้วย Adobe Photoshop
สร้างภาพอินโฟกราฟิกด้วย Adobe Photoshop เทคนิคทำอินโฟนกราฟิกด้วย Adobe Photoshop
ออกแบบป้ายไวนิลด้วย Adobe Photoshop เทคนิคทำป้ายไวนิลด้วย Adobe Photoshop
เครื่องมือในโปรแกรม SketchUp 2018 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน 1
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน 2 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน 3
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน4 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน5
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน6 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน7
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน8 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน9
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน10 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน11
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน12 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน13
พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน14 พื้นฐานการใช้งาน Sketup 2018-ตอน15