หน้าหลัก
แจ้งข่าว
เช็คเวลาเรียน
ห้องเรียนนักลงทุน
ผลงานนักเรียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ติดต่อครู
 
ครูภูริวัฒน์ เกื้อทาน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Line ID : idgoodluck
Socail Com : https://www.facebook.com/kruphoori
website : http://www.bhuriwat.us